iRunding Sebuah Portal Perundingan Pintar Pertama di Malaysia
Penafian iRunding
Pihak iConsultancy Sdn Bhd tidak akan bertanggunjawab atas sebarang kerosakan yang berlaku semasa melayari laman iRunding ini.
Semua pengguna iRunding tidak berhak menuntut sebarang gantirugi atas sebab kemalangan, kesusahan dan kerosakan yang berlaku semasa melayari laman iRunding.